Virksomhedspraktik og løntilskud

Vi tilbyder assistance til at finde kvalificerede medarbejdere til virksomhedspraktik eller løntilskud.

Ansæt en ny medarbejder med løntilskud for en periode. Derved har I mulighed for at oplære nye medarbejdere eller afprøve samarbejdet før ansættelse. Virksomhedspraktik kan være en nem start, når du søger nye medarbejdere. Giv en ledig mulighed for at styrke sine kompetencer og sin tilknytning til arbejdsmarkedet og mød samtidig en potentiel ny medarbejder. Vi specialiserer os i at hjælpe med at finde medarbejdere til virksomhedspraktik og løntilskud. Vores jobkonsulenter kommer gerne ud og besøger din virksomhed, og med afsæt i den aktuelle situation og ønsker til fremtiden vurderer vi sammen mulighederne.

Læs mere om specifikke ordninger

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik kan være en nem start, når du søger nye medarbejdere. Giv en ledig mulighed for at styrke sine kompetencer og sin tilknytning til arbejdsmarkedet og mød samtidig en potentiel ny medarbejder

Virksomhedspraktik giver dig mulighed for at vurdere, om en ledig kan ansættes i virksomheden. For den ledige kan virksomhedspraktik være et springbræt til at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
Virksomhedspraktikken afdækker og optræner personens faglige, sociale og/eller sproglige kompetencer, så du præcist ved, hvad vedkommende på længere sigt kan tilbyde virksomheden.
Under praktikken modtager den ledige en ydelse, svarende til de dagpenge, kontanthjælp eller anden ydelse, som den ledige ellers ville være berettiget til.

Jobcenter Lejre