Olie- og benzinudskillere

Lejre Kommune har en tømningsordning for olie- og benzinudskillere og de tilhørende sandfang. Har du en olie- og benzinudskiller, skal den tømmes via tømningsordningen. Her kan du læse om ordningen og tilmelde dig. Det udfyldte skema skal sendes til ctm@lejre.dk.

Du skal anmelde at du har en udskiller og sandfang til os. Du tilmelder udskiller og sandfang til tømningsordningen ved at udfylde skemaet, der findes link til i boksen ovenover. Skemaet skal sendes til Lejre Kommune pr. mail til ctm@lejre.dk

Tømningsordningen omfatter kontrol, tømning og bortskaffelse af affald fra olie- og benzinudskillere samt tilhørende sandfang. Antallet af tømninger af olie- og benzinudskilleren fastsættes af os, dog mindst en gang om året.

De årlige kontroltømninger indbefatter bundtømning, hvor der både gennemføres tømning og visuel inspektion uanset udskillerens indhold. Tømning og inspektion skal opfange revner og utætheder hurtigt, sådan at risikoen for, at der vil blive afledt urenset olieholdigt spildevand til kloak, recipient eller renseanlæg mindskes.

Der er ARGO der administrerer den kommunale tømningsordning for olie- og benzinudskillere og tilhørende sandfang. Det gør de i samarbejde med SMOKA. 

Olie- og benzinudskillere fjerner olie og benzinrester fra spildevandet før det ledes til renseanlæg. Det er derfor vigtigt, at virksomheder med olie- og benzinholdigt spildevand har en olie- og benzinudskiller. Det er også vigtigt at udskilleren tømmes og vedligeholdes regelmæssigt, da olieholdigt spildevand fra en utæt olieudskiller kan blive ledt til den omgivende jord og medføre olieforurening af jord og grundvand.

Et olie- og benzinudskilleranlæg består af tre komponenter:

  • Sandfang tilbageholder sand, grus og lignende tunge partikler som er i spildevandet. 
  • Udskiller adskiller olie- og/eller benzin fra vandet. 
  • Målebrønd etableres efter udskilleren. Her kan udtages en vandprøve, der kan analyseres og dermed vise om olieudskilleren fungerer.

Til den traditionelle udskiller kan der ledes spildevand, hvor der forekommer rester af olie- og benzin, f.eks. i form af spild. Men hvis olien er findelt, f.eks. på grund af højtryksspuling, damprensning, sæber eller lignende, skal der anvendes en anden type udskiller, f.eks. en koalescensudskiller.

Læs mere på ARGO's hjemmeside

Kontakt

Afdeling: Natur og Miljø
Telefon:    4646 4940
E-mail:     ctm@lejre.dk

Rådhuset i Allerslev
Lejrevej 15
4320 Allerslev

Mandag: 9:00-11:00
Tirsdag: 9:00 - 11:00
Onsdag: 9:00 - 11:00

Torsdag:

9:00-11:00 og
14:00-16:00

Fredag: LUKKET

 

Der skal bestilles tid før fremmøde. Tidsbestilling sker telefonisk eller på mail ctm@lejre.dk.
Uden tidsbestilling er der ikke sikkerhed for, at møde medarbejdere med kendskab til det aktuelle fagområde.

Fremmøde er på Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre

Mandag: 10:00 - 13:00
Tirsdag: 10:00 - 13:00
Onsdag: LUKKET
Torsdag: 10:00 - 18:00
Fredag: 10:00 - 12:00