Krav om affaldssortering i virksomheder

Virksomheder skal sortere deres affald. Og fra 1. januar 2023 skal det husholdningslignende erhvervsaffald desuden sorteres i ti forskellige affaldstyper.

Se Miljøstyrelsens kampagne om sortering af de ti affaldstyper i virksomheder

Har I tjek på sorteringen hos jer?

I har sikkert godt tjek på sorteringen af produktionsaffaldet. Det har været et krav i mange år, at produktionsaffaldet skulle sorteres, så affald der kan genbruges, genanvendes eller på anden måde udnyttes, bliver udsorteret. Det skal I fortsætte med. Det fremgår af affaldsbekendtgørelsen, hvad der er affald egnet til materialenyttiggørelse.

Det nye er, at alle affaldsproducerende virksomheder fra 1. januar 2023 også skal sortere deres husholdningslignende erhvervsaffald efter samme kriterier som private. Det er typisk affald, der i sammensætning minder om affald fra private husholdninger.