Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald anmeldes til kommunen senest to uger før byggeriet går i gang. Husk, at de forurenede bygningsdele skal sorteres fra. Vær opmærksom på, at der kan være PCB i bygningsmateriale fra medio 1950'erne til medio 1970'erne. Det har blandt andet betydning, hvis en bygning enten renoveres eller rives ned. Bly og andre forurenende stoffer anmeldes som forurenet eller farligt affald til kommunen.

Der kan også forekomme andre typer af farlige stoffer i bygge- og anlægsaffald fra byggemateriale anvendt i 1970'erne og før/efter.

Eksempelvis kan der forekomme:

  • Asbest i klæbemiddel til badeværelsesfliser.
  • Bly i maling og i farvede klinker.
  • Kviksølv i maling.
  • Bromerede flammehæmmere i rørisolering og isoleringsskum.
  • Andre eksempler kan du se i skemaoversigten.

Den type affald anmeldes også som forurenet eller farligt affald til kommunen - private kan aflevere mindre mængder på kommunens genbrugsplads som farligt affald.

Asbestholdigt bygge- og anlægsaffald herunder asbest-eternit-tagplader betragtes som farligt affald. Denne type affald anmeldes til kommunen inden bortskaffelse.

Anmeldelsen foretages af vognmanden:

  1. Udfyld dette anmeldelsesskema
  2. Send skemaet på en mail til affaldoggenbrug@lejre.dk
  3. Afvent svar fra Affald og Genbrug
  4. Brug returmailen til at deklarere affaldet elektronisk hos Argo. Skemaet findes på Argos hjemmeside
  5. Affaldet kan nu afleveres hos Audebo Miljøcenter

Kontakt Affald og Genbrug

 

Renovatør i Lejre

City Container
Telefon: 7077 7670 
Mail: lejre@citycontainer.dk

 

Telefon: 4646 4435

Email: affaldoggenbrug@lejre.dk

Telefontider:

Mandag: 9-11
Tirsdag: 9-11
Onsdag: 9-11
Torsdag: 9-11 og 14-16
Fredag: Lukket

Der skal bestilles tid før fremmøde. Tidsbestilling sker telefonisk eller på mail, affaldoggenbrug@lejre.dk. Uden tidsbestilling er der ikke sikkerhed for at møde medarbejdere med kendskab til det aktuelle fagområde.

Fremmøde er på Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre

Mandag 10:00 – 13:00
Tirsdag 10:00 – 13:00
Onsdag LUKKET
Torsdag 10:00 - 18:00
Fredag 10:00 - 12:00