Mobil- og bredbåndsdækning

Lejre Kommune har fokus på, at lokale virksomheder og borgere har adgang til hurtigt internet og god mobildækning. Selvom det ikke er en kommunal opgave at varetage mobil- og bredbåndsdækning, så investerer Lejre Kommune 7 mio. kr. i indsatser, der kan forbedre den lokale mobil- og bredbåndsdækning.

Lejre Kommune kan ikke selv være leverandør af internet, men kommunen kan gøre det attraktivt for teleudbyderne at etablere sig i Lejre Kommune. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at fastsætte lejen af kommunale arealer og ejendomme til 0 kr. til operatører, som anvender arealerne til opsætning af master og sendeudstyr. Derudover giver Lejre Kommune tilskud på 5.000 kr. per adresse til lokale ansøgninger til den statslige bredbåndspulje. Tilskuddet vil øge ansøgernes mulighed for at opnå støtte.

Læs mere om den statslige bredbåndspulje her

Kontakt Bredbåndskoordinatoren

Hvis du ønsker hjælp og vejledning til, hvilke muligheder du og dit lokalområde har for at opnå bedre bredbåndsløsninger, kan du kontakte bredbåndskoordinatoren i Lejre Kommune. Bredbåndskoordinatoren vil være behjælpelig med at formidle de forskellige muligheder samt følge op på kontakten til teleudbyderne.
Bredbåndskoordinator Carsten Torrild kan kontaktes på mobil 24 24 27 58 eller mail cato@lejre.dk.

Nedenfor kan du læse mere om mobil- og bredbåndsdækningen i dit område, samt mulighederne for at opnå bedre dækning.

Hvordan er bredbåndsdækningen i dit område?

www.tjekditnet.dk får du et overblik over de forskellige bredbåndsløsninger, som du kan etablere i din husstand, samt hvilke hastigheder udbyderne kan tilbyde. Hvis I er flere husstande i området, som har en dækning på under 10 Mbit download og 2 Mbit upload, har I mulighed for at søge den statslige bredbåndspulje til et fælles projekt, hvor en teleudbyder udbygger dækningen i jeres område.

Kort over interesseområder for udbygning af bredbåndsdækningen

Nogle af teleselskaberne har udpeget områder i Lejre Kommune, hvor de gerne vil udbygge dækningen, såfremt de modtager en samlet henvendelse fra borgerne i området. På kortet nedenfor kan du se, om der er interesse for udbygning af bredbånd i dit område.

Kort over områder, som dækkes af trådløst bredbånd

Trådløs bredbåndsdækning har vundet frem de seneste år som en løsning, der især tilgodeser mindre byer og landområder, da teknologien ikke kræver samme investering i infrastruktur som kabelbaseret bredbånd. I Lejre Kommune er flere områder blevet forsynet med trådløst bredbånd. På kortet nedenfor kan du se hvilke områder som dækkes af de trådløse udbydere.

Kort over områder, som er blevet udbygget med faste bredbåndsforbindelser

Flere områder i Lejre Kommune har opnået bedre dækning på baggrund af fælles henvendelser fra borgere til teleselskaberne.

På dette kort kan du se udbygningen af kabelbaseret bredbånd siden 2015.

Information om udbygning af mobildækningen

Mobildækningen afhænger af mastepositionerne i Lejre Kommune. Du kan følge den gradvise udvikling af mastepositioner på www.mastedatabasen.dk, hvor du både kan se placeringen af mastepositionerne, hvilke udbydere der anvender de forskellige mastepositioner, samt kommende mastepositioner i Lejre Kommune.