Efter- og videreuddannelse

Har du behov for efteruddannelse af ledere eller medarbejdere?

Jobcenter Lejre har en række muligheder for at støtte og hjælpe med efter- og videreuddannelse. Det kan være opkvalificeringsjob, hvor nyansatte medarbejdere med støtte fra jobcentret opkvalificeres til konkrete arbejdsfunktioner. Det kan også være støtte til jobrotation, hvor fastansatte medarbejdere efteruddannes, og en ledig ansættes som rotationsvikar. Endelig kan det være støtte til, at en ufaglært uddannes til faglært.

Kontakt via mail: jobcenter@lejre.dk eller telefon 4646 4646.