Johan Scheel, Godsejer på Ryegaard og Trudsholm Godser

Ryegaard og Trudsholm Godser beskæftiger sig med landbrug, skovbrug, boligudlejning og er hvert år facilitator for en lang række events, messer og selskaber. Virksomheden har cirka 10 ansatte.

Jeg har erfaring med at søge tilladelser i det åbne land, myndighedshåndtering, regulering og landbrug, og her på Ryegaard og Trudsholm Godser har vi også en bred viden om, hvordan man kan komme i gang med at arrangere events, messer mm. Derudover er jeg formand for Lejre Erhvervsforum og har et bredt netværk i kommunen og vil kunne bidrage med navne på relevante kontaktpersoner. I Lejre Kommune er der mange små virksomheder, selvstændige og konsulenter. Det betyder, at der opstår mange samarbejder på kryds og tværs, og at man går sammen om at løse tingene. I små samfund et det naturligt, at man altid hjælper hinanden, og derfor stiller jeg mig gerne til rådighed i ambassadørnetværket.

Johan kan kontaktes på johan.scheel@ryegaard.dk eller telefon: 4014 6032

ryegaard.dk

lejreerhvervsforum.dk