Finansiering og fundraising

Finansiering er en hjørnesten i det at skabe en solid og veletableret virksomhed.

Et godt forhold til banken er vigtigt  for en hver virksomhed. Men ofte må bankfinansiering suppleres af anden finansiering. Her finder du nogle gode råd til alternative finansieringskilder og fundraising, som kan understøtte din virksomheds udvikling og vækst.

Vækstfonden
Med lån og kautioner finansierer Vækstfonden, i samarbejde med private investorer og banker, virksomheders planer. Se www.vf.dk 

LAG Midt-Nordvestsjælland
EU-midler til udvikling og opstart af virksomheder i landdistrikterne. Denne lokale aktionsgruppe (LAG), dækker Lejre, Holbæk, Odsherred, Kalundborg og Sorø kommuner. Se www.lag-midtnordvestsjaelland.dk

Crowdfunding
Har du overvejet crowdfunding som finansiering til jeres næste projekt og brug for hjælp til at opnå mest mulig støtte? Der findes flere former, blandt andet låne-crowdfunding og rewardbaseret-crowdfunding. Der findes flere forskellige både danske og internationale crowdfunding platforme. Find dem ved at søge på nettet.

Innobooster
Med programmet InnoBooster kan Innovationsfonden investere helt op til 5 mio. kr. i nye perspektivrige ideer. Se www.innovationsfonden.dk

Eksportkreditfonden
EKF kan hjælpe med dine internationale forretninger fra første kontakt med kunden til sidste afdrag er betalt. Se www.ekf.dk

Finance Zealand
Finance Zealand investerer i ambitiøse ejerledere, der ønsker at tage deres virksomhed til næste niveau. Se www.financezealand.dk

Business angels
Business angels er investorer, som bruger deres private formuer til at investere – ofte i iværksættervirksomheders allerførste faser. På grund af risikoen er det ellers en fase, som andre investorer sjældent investerer i. Der findes flere foreninger af business angels, som du let kan finde ved at søge på nettet.