Turismestrategi

Turisme er en af Lejre Kommunes erhvervsmæssige styrkepositioner, og med Nationalpark Skjoldungernes Land og andre nye tiltag såsom Kongernes Hal i Sagnlandet er det et område i udvikling.

Vi vil tiltrække flere turister til Lejre, og vi vil hjælpe turisterne, til at få et oplevelsesrigt ophold i høj kvalitet. Turismestrategien er tiltænkt både turister, som besøger os i kraft af deres interesse for at være tæt på natur- og kultur, de eksisterende borgere, der bor i Kommunen og som skaber og bruger vores oplevelsestilbud og de kommende borgere. Turismestrategien omfatter en kordineret og fokuseret indsats på turismeområdet, med lokale aktører som centrum.

Du kan læse hele turismestrategien her

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk