Lokale erhvervsforeninger

Erhvervslivet i Lejre Kommune er organiseret i to forskellige erhvervsforeninger: Lejre Erhvervsforum og Erhvervsforum Hornsherred.

Lejre Erhvervsforum er åben for alle, der driver virksomhed inden for industri, håndværk, handel, transport, turisme, service, landbrug og andre erhverv. Lejre Erhvervsforum arbejder for et godt forhold mellem de alle erhvervsdrivende i området og varetager medlemmernes interesse overfor offentlige myndigheder, presse og lignende. Foreningen gennemfører netværksskabende aktiviteter hele året, hvor medlemmerne af foreningen har mulighed for at blive hinandens bedste ambassadører.

Læs mere om Lejre Erhvervsforum her

Erhvervsforum Hornsherred dækker virksomhederne i den nordlige del af Lejre Kommune, samt den sydlige del af Frederikssund Kommune. Erhvervsforeningens mission er, at skabe mere værdi for virksomhederne i Hornsherred. Medlemmerne mødes hver 14. dag på Gershøj Kro til enten netværksmøde, foredrag eller workshops.

Læs mere om Erhvervsforum Hornsherred her