Lejre Erhvervsudviklingsforum

Lejre Erhvervsudviklingsforum (LEUF) består af 7 repræsentanter for det lokale erhvervsliv samt to politiske repræsentanter for Udvalget for Erhverv & Turisme i Lejre Kommune.

LEUF's formål

 • At være erhvervslivets talerør overfor Udvalget for Erhverv & Turisme
 • At bidrage til øget samarbejde og dialog mellem kommunen og de lokale virksomheder

LEUF's mission

At kvalificere, skabe indflydelse og opbakning til den kommunale erhvervsfremmeindsats i Lejre kommune. Dernæst at være et organ, der koordinerer de mange forskellige tiltag blandt erhvervs- og turismeaktører i Lejre kommune

Medlemmer

 • Formand for Udvalget for Erhverv & Turisme, Grethe Saabye (C)
 • Repræsentant for udvalgets politiske mindretal, Flemming Damgaard Larsen (V)
 • Lars Holten, Sagnlandet Lejre
 • Per Thomasen, Gårdejer
 • Torben Hegedys, Top Enterprise
 • Anders Knudsen, Sonnerupgaard Gods
 • Johan Scheel, Ryegaard og Trudsholm godser
 • Martin Nyrop-Larsen, Hvalsø Savværk
 • Dennis Rasmussen, Playingfield

Møder og temaer

Lejre Erhvervsudviklingsforum mødes fire gange årligt. Der drøftes temaer, der har relevans for den lokale erhvervsudvikling. Der kan til møderne inddrages relevante ressourcepersoner og organisationer, som kan tilføre viden, nye perspektiver og idéer til inspiration for indsatsområder i Lejre Kommune.