Erhvervsstrategi

I erhvervsstrategien for Lejre Kommune kan du læse om de centrale visioner og mål, vi har for det lokale erhvervsliv i kommunen.

Lejre Kommune vil kendes og anerkendes som en moderne landkommune. Vi stræber efter at have et fremragende erhvervsmiljø for opstart og udvikling af små- og mellemstore virksomheder inden for alle brancher. Vi ønsker at være et ideelt sted for innovative løsninger, der sætter nye standarder for fremtidens velfærd.

Erhvervs- og Turismeudvalget og Kommunalbestyrelsen har de seneste år arbejdet målrettet for at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunen. Vi har en række basale forudsætninger for et godt erhvervsklima. Samtidig har udvalget støttet op om de særlige erhvervsmæssige styrkepositioner, hvor blandt andet iværksætteri, byg og bolig, landbrug og fødevarer samt turisme er i fokus. I den forbindelse har vi opstillet en række mål, der skal styrke erhvervslivet i kommunen.

Mål 1: Øget digitalisering
Mål 2: Kompetent kommunal service til erhvervslivet
Mål 3: Tiltrækning af virksomheder
Mål 4: Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft
Mål 5: Godt ambassadørskab
Mål 6: Innovationslaboratorium for fremtidens velfærd

Du kan læse hele erhvervsstrategien her

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk