Erhvervsrådet

Erhvervsrådet består af op til 19 repræsentanter for det lokale erhvervsliv samt to politiske repræsentanter for Udvalget for Erhverv & Turisme i Lejre Kommune.

Erhvervsrådets formål

 • At være erhvervslivets talerør overfor Udvalget for Erhverv & Turisme
 • At bidrage til øget samarbejde og dialog mellem kommunen og de lokale virksomheder

Erhvervsrådets mission

At kvalificere, skabe indflydelse og opbakning til den kommunale erhvervsfremmeindsats i Lejre kommune. Dernæst at være et organ, der koordinerer de mange forskellige tiltag blandt erhvervs- og turismeaktører i Lejre kommune

Medlemmer (udpeget for årene 2019-2021)

 • Formand for Udvalget for Erhverv & Turisme, Grethe Saabye (C)
 • Repræsentant for udvalgets politiske mindretal, Ole Blickfeldt (O)
 • Allan Grejs, Vestegnens Minibus & Handicapkørsel (repræsenterer persontransportbranchen)
 • Anne Stausholm, Anne Stausholm Landskabsarkitekter (repræsenterer rådgivning og liberale erhverv)
 • Camilla Adelsted Mikkelsen, Gershøj Kro og Strandhotel (repræsenterer hotel- og restaurations branchen)
 • Claus Bo Petersen, Hvalsø Teltudlejning ApS (repræsenterer mindre fremstillings- og produktionsvirksomheder)
 • Henning Nielsen, Møllergården I/S (repræsenterer landbruget)
 • Johan Scheel, Ryegaard og Trudsholm godser, formand for Lejre Erhvervsforum (repræsenterer lokale erhvervsforeninger) 
 • Jørgen Nielsen, vognmand (repræsenterer godstransportbranchen)
 • Kim Kanstrup, SuperBrugsen i Hvalsø (repræsenterer butikker med mindst 20 ansatte)
 • Knud Svendsen, Ostemejeriet (repræsenterer mindre butikker)
 • Kristian Emborg, Spor 3, kasserer i Lejre Erhvervsforum (repræsenterer lokale erhvervsforeninger)
 • Kurt Andersen, KA Engros (repræsenterer engroshandel uden eksport)
 • Lars Petersen, Thorskilde A/S (repræsenterer større bygge- og anlægsvirksomheder)
 • Lars Vedsmand, Nationalpark Skjoldungernes Land (repræsentere turisterhvervet)
 • Maria Tegner, Maria Tegner Fotografi (repræsenterer liberale erhverv)
 • Michael Andersen, Hornsherred Tømrer og Snedker ApS (repræsenterer mindre  bygge- og anlægsvirksomheder)
 • Peter Due, Poda A/S (repræsenterer engroshandel med eksport)
 • Stefan Vestergaard, Vestergaard Company A/S (repræsenterer større fremstillings- og produktionsvirksomheder)
 • Tore Jørgensen, Herslev Bryghus (repræsenterer fødevareproducenterne)
 • Erhvervsforum Hornsherred har jf. kommissoriet for Erhvervsrådet ret til en plads, men har meddelt at de ikke ønsker at besætte pladsen grundet meget lavt aktivitetsniveau i foreningen 

Møder og temaer

Erhvervsrådet mødes tre til fire gange årligt. Der drøftes temaer, der har relevans for den lokale erhvervsudvikling. Der kan til møderne inddrages relevante ressourcepersoner og organisationer, som kan tilføre viden, nye perspektiver og idéer til inspiration for indsatsområder i Lejre Kommune. 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk