Erhvervslejemål- og grunde

Leder du efter erhvervslejemål i Lejre Kommune?

Aktuelle udbud

 

Lejre Kommune udbyder jord til forpagtning fra 2019-2024

Lejre Kommune har ca. 63 ha landbrugsjord. Disse arealer udbydes nu til forpagtning i en ny periode fra 1. oktober 2019 til 31. august 2024.

OBS: Ansøgningsfristen er udløbet og vi modtager på nuværende tidspunkt ikke flere tilbud.

Tildelingskriterier:
Lejre Kommune ønsker at prioritere økologien højt på de kommunale arealer og derfor vil der i tildelingen lige som ved sidste udbud blive lagt vægt på økologisk drift. Prioritering af ansøgere til bortforpagtning af kommunens jordarealer, sker efter disse kriterier, med øverste som højest prioriteret:

  1. Certificeret økologisk jordbrugsproduktion

  2. Pesticidfri dyrkning, men ikke nødvendigvis økologisk certificeret produktion

  3. Pesticidfri dyrkning bortset fra områder, hvor dette er påkrævet for at undgå væsentlige sikkerheds- og driftsmæssige problemer, men kun hvis forbruget er reduceret til et minimum.

Ansøgere i kategori 2 og 3 kommer kun i betragtning, hvis der ikke indkommer tilbud over mindsteprisen i kategori 1, og ansøgere i kategori 3 kommer kun i betragtning, hvis der ikke indkommer tilbud over mindsteprisen i kategori 1 og 2.

Ansøgere, der ikke driver pesticidfri eller økologisk landbrugsproduktion, kommer kun i betragtning, hvis der ikke kommer tilbud over mindsteprisen i kategori 1, 2 og 3.

Pris
Der er fastsat en mindste udbudspris for de forpagtede jordarealer på 2.000 kr. pr. hektar. Den lave mindstepris skyldes, at det er et samlet udbud, der dækker over en stor variation af arealer med forskelligt dyrkningspotentiale.

For areal nr. 19, der dækker over 6 mindre arealer, er der dog fastsat en mindstepris på 0 kr. pr. hektar.

OBS! Tilbud afgivet under mindsteprisen vil ikke komme i betragtning ved tildeling.

Forpagter betaler alene for det af Lejre Kommune opgjorte dyrkbare areal inden for matriklen, jf. i vedlagte skema og kortbilag. Se også i afsnit om arealer.

Ansøger forpagter dog det samlede areal for matriklen, og er derfor forpligtet til også at vedligeholde læhegn mv. inden for det samlede, forpagtede areal.

Arealer
Arealerne skal ikke nødvendigvis anvendes svarende til den nuværende arealanvendelse, så længe de anvendes i overensstemmelse med forpagtningsaftalen, gældende lovgivning og god landbrugsmæssig skik.

Areal nr.

Matr. nr.

Nuværende arealanvend-else

Forpagtningsareal (ha.)

Dyrkbart areal (ha.)

Kort

3*

Del af 2b Herslev By, Herslev

Planteavl

1,21

1,21

Kort 20

5*

Del af 8a Gevninge By, Gevninge

Høslet

0,93

0,85

Kort 1

6*

Del af 8c m.fl. Osted By, Osted

Planteavl

5,37

5,37

Kort 2

7

Del af 4ck Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø

Høslet

0,43

0,43

Kort 3

9*

Del af 3l Allerslev By, Allerslev

Afgræsning

1,54

1,54

Kort 4

10

Del af 10 am, 10an, 10ao Torkilstrup By, Kirke Såby

Planteavl

2,55

2,49

Kort 5

11

Del af 5bs, 13l Gevninge By, Gevninge

Planteavl

7,33

7,24

Kort 6

12*

Del af 2g Allerslev By, Allerslev

Afgræsning

1,38

1,38

Kort 7

13*

Del af 2g Allerslev By, Allerslev

Afgræsning

1,47

1,47

Kort 8

15

Del af 10i Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø

Afgræsning

4,94

3,67

Kort 9

16

Del af 3l Allerslev By, Allerslev

Andet

0,15

0,15

Kort 10

17*

Del af 13ei Kirke Såby By, Kirke Såby

Planteavl

4,06

3,89

Kort 11

18

Del af 4ck, 3gi Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø

Høslet

3,34

3,34

Kort 12

19-1

Del af 3ai Gøderup By, Glim

Andet

0,09

0,09

Kort 15

19-2

Del af 3ai Gøderup By, Glim

Andet

0,15

0,15

Kort 16

19-3

Del af 3ai Gøderup By, Glim

Andet

0,08

0,08

Kort 17

19-4

Del af 3ai Gøderup By, Glim

Andet

0,30

0,30

Kort 18

19-5

Del af 3ai Gøderup By, Glim

Andet

0,09

0,09

Kort 19

19-7

Del af 3ai Gøderup By, Glim

Andet

0,03

0,03

Kort 14

20*

Del af 16m Ejby By, Rye

 

Planteavl

1,18

1,18

Kort 21

21*

Del af 2m Herslev By, Herslev

 

0,82

0,82

Kort 13

* For forpagtningsarealerne, som er mærkeret med*, kan der komme nye kortbilag.
Alle oplysninger om forpagtningsarealer vil være ajourført i starten af uge 13.

 

Hvordan afgiver jeg tilbud?
For at give tilbud på forpagtning af jordarealer, skal Tilbudsskema for forpagtning af jordarealer i Lejre Kommune udfyldes.

Tilbudsskemaet finder du her

Tilbuddet skal sendes til: plan@lejre.dk. I emnefeltet skal noteres: ”Tilbud på forpagtning af areal nr. xx:

Tilbuddet kan også afleveres personligt til Planafdelingen, Center for Teknik & Miljø, Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4230 Allerslev

 

Sidste frist
Sidste frist for at sende eller aflevere tilbud er 23. april 2019 kl.12. Tilbudsgivere kan forvente svar primo juni 2019.

Forpagtningsaftalen kan læses her

Obs. Lejre Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud herunder eventuelt at forkaste dem alle.

Spørgsmål
Spørgsmål til forpagtning af jordarealer i Lejre Kommune kan rettes til plan@lejre.dk eller på telefon 46 46 48 47.

 

 

Se også

Virksomhedslokaler

Lokalebasen

Ejendomstorvet

Lokaleportalen

Officehub