Hvem skal betale?

Alle virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og har produktionsenhed (P-nummer) i Lejre Kommune pr. 1. januar 2017, skal betale administrationsgebyr, bortset fra virksomheder, der på forhånd er fritaget i henhold til de gældende regler. Virksomheder, der er på forhånd er fritaget, men bruger genbrugspladserne, skal dog også betale administrationsgebyr (§ 60 stk. 6).

Ifølge affaldsbekendtgørelsens 60 stk. 1 - 3 må kommunen ikke opkræve gebyr hos følgende virksomheder:

• Virksomheder, hvis branchekoder fremgår af bilag 8 og hvor der er 0-1 ansatte. Her tæller ejeren med, hvis ejeren udfører arbejde for virksomheden (se listen her)
• Virksomheder, hvis virksomhedsform fremgår af bilag 9 punkt 2 og, hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0 ansatte, eller bilag 8, punkt 2, uanset antallet af ansatte i virksomheden.  (se listen her)
• Virksomheder, som har en årlig momsomsætning eller lønsum under 300.000 kr., opgjort for det indkomstår, der ligger to år før gebyråret. Disse virksomheder er sorteret fra, inden opkrævningerne sendes ud.


Undgå fejlopkrævninger
Opkrævningen er baseret på oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. I 2017 skal kommunerne lægge CVR-data af 1. januar 2017 til grund for gebyropkrævningen jf. Affaldsbekendtgørelsen § 53.

Det er derfor vigtigt, at oplysninger i CVR er korrekte, herunder virksomhedens branchekode og oplysninger på det enkelte P-nr.

Såfremt der er fejl og mangler i oplysningerne i CVR, bedes virksomheden kontakte Erhvervsstyrelsen med henblik på at få fejlen rettet.

Virksomhedens registreringer kan ses på  www.cvr.dk  Registreringen kan ændres på www.virk.dk med nøglefil eller NEMID, eller ved at kontakte Erhvervsstyrelsen på erst@erst.dk eller på
Tlf.: 72 20 00 30.