Hvad dækker gebyret?

Erhvervsaffaldsgebyret er ens for alle virksomheder i Lejre kommune og er i 2017 på 365,00 kr. ex. moms.

Administrationsgebyret dækker kommunens generelle udgifter til anvisning af erhvervsaffald, affaldsplanlægning, udarbejdelse af regulativer, samt konkrete udgifter til statens Affaldsdatasystemet og Regulativdatabasen. Gebyret dækker IKKE adgang til genbrugspladserne eller afhentning af affald fra virksomhederne. Gebyret er fastsat som et gennemsnitsgebyr og er dermed ens for alle virksomheder.