Ansøgning om fritagelse

Ansøgning om fritagelse skal ske via KARA/Noverens hjemmeside, hvor der er udarbejdet information og vejledning om ordningen. Lejre Kommune sagsbehandler ligeledes ansøgningerne elektronisk her. Du finder linket under Selvbetjening.
Vær opmærksom på, at ansøgningen om fritagelse for 2017 først kan indsendes fra den 1. maj 2017.

Sidste frist for ansøgning om fritagelse er den 26. juni 2017. Ansøgninger modtaget efter denne dato behandles ikke, hvilket betyder, at administrationsgebyret skal betales.

Kommunen kan kun fritage virksomheder for betaling af erhvervsaffaldsgebyret, hvor dette er en direkte følge af Affaldsbekendtgørelsens §60 ,stk. 1-4.

  1. Virksomheder med bestemte branchekoder, og antal ansatte. Virksomheder med 0-1 ansatte på P-nr. adressen og med en branchekode som defineret i bilag 8 i affaldsbekendtgørelsen. Se bilag her.

    Virksomheder med bestemte virksomhedsformer og antal ansatte som defineret i bilag 9 i Affaldsbekendtgørelsen. Se bilag her.

    1. a. Virksomheder med 0 ansatte på P-nr. adressen og med en virksomhedsform som defineret i bilag 9, punkt 1 i affaldsbekendtgørelsen.

    2. b. Virksomheder med en virksomhedsform som defineret i bilag 9, punkt 2 i affaldsbekendtgørelsen, uanset antal ansatte.

  2. Virksomheder som overfor kommunen dokumenterer, at virksomhedens årlige momsomsætning eller lønsum er under 300.000. Det er omsætningen 2 år før gebyråret som er gældende. Det vil for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr i 2017 betyde, at det er indkomståret 2015, der er gældende. Der vil blive stillet krav om kopi af selvangivelsen eller virksomhedens regnskab.

  3. Kommunen kan fritage virksomheder fra et eller flere gebyrer, hvis kommunen vurderer, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion. De virksomheder der er fritaget på forhånd på grund af deres branchekode, virksomhedsform eller omsætning, forventes at være de virksomheder, som ikke har en egentlig affaldsproduktion. Alle øvrige virksomheder forventes at generere affald.

Bemærk at virksomheder, der i CVR-registret pr. 1. januar 2017 var registreret med de branchekoder og virksomhedsformer opført i bilag 8 og 9 i stk. 1 og 2, på forhånd er sorteret fra og bliver således ikke opkrævet erhvervsaffaldsgebyr. Kommunen kan dog opkræve gebyr hos virksomhederne tilhørende ovenstående punkter, hvis de anvender én eller flere affaldsordninger i kommunen.

Bemærk endvidere, at kommunerne skal lægge CVR data af 1. januar 2017 til grund for gebyropkrævningen jf. Affaldsbekendtgørelsen §53.