PCB

Vær opmærksom på, at der kan være PCB i bygningsmateriale fra medio 1950'erne til medio 1970'erne. Det har blandt andet betydning, hvis en bygning enten renoveres eller rives ned.

Før en renovering eller en nedrivning af en bygning eller bygningsdel skal en screening for PCB foretages ved hjælp af et skema. Viser screeningen, at der kan være PCB, skal bygherre foretage en kortlægning for PCB af bygningsdelen. Regler om screening for PCB kan læses i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13.

Indeholder bygge- og anlægsaffald mere end 0,1 mg PCB pr. kg affald, skal det anmeldes til kommunen. Herefter anviser kommunen, hvortil affaldet skal bortskaffes. Mindre mængder kan dog afleveres på kommunens genbrugspladser som farligt affald. Som hovedregel skal byggeaffald, der indeholder mere end 50 mg PCB/kg affald sendes til NORD (tidligere navn Kommunekemi a/s), da det skal destrueres.

PCB har den egenskab, at det kan diffundere over i andre materialetyper. 

Typiske forekomster af PCB er i følgende bygningsmaterialer fra før medio 1970'erne

  • Fugemasse

  • Termoruder

  • Beton og mursten rundt om PCB-holdigt fugemasse

  • Kamtræ

  • Murpus og maling

  • Bitumen under linoleum

  • Lysarmaturer