Bly og andre forurenende stoffer

Bly og andre forurenende stoffer skal anmeldes som forurenet eller farligt affald til kommunen.

Der kan også forekomme andre typer af farlige stoffer i bygge- og anlægsaffald fra byggemateriale anvendt i 1970'erne og før/efter. Eksempelvis kan der forekomme:

  • Asbest i klæbemiddel til badeværelsesfliser.
  • Bly i maling og i farvede klinker.
  • Kviksølv i maling.
  • Bromerede flammehæmmere i rørisolering og isoleringsskum.
  • Andre eksempler kan du se i skemaoversigten.

Den type affald skal også anmeldes som forurenet eller farligt affald til kommunen. Dog kan mindre mængder afleveres på kommunens genbrugspladser som farligt affald.

  • Anmeldelseskema til asbestholdigt affald kan findes i selvbetjeningsboksen til højre.