Asbestholdigt affald

Asbestholdigt bygge- og anlægsaffald herunder asbest-eternit-tagplader betragtes som farligt affald og skal derfor anmeldes til kommunen inden bortskaffelse. Du finder blanketten her under selvbetjening.

Lejre Kommune anviser affaldet til Audebo Miljøcenter. Husk at deklarere affaldet elektronisk først for at komme ind på deponiet. Du finder skemaet på KARA/Noverens hjemmeside