Anmeld bygge- og anlægsaffald

Du skal anmelde bygge- og anlægsaffald til kommunen to uger før byggeriet går igang.

Hvis du vil i gang med enten at nedrive eller renovere et anlæg eller en bygning der er større end 10 m2, eller hvis det giver en affaldsmængde mere end 1 ton, skal du anmelde bygge- og anlægsaffaldet til kommunen. Anmeldelsen skal ske to uger før byggearbejdet påbegynder.

I anmeldelsen om bygge- og anlægsaffald skal der være følge oplysninger:

    Bygherres navn og adresse.
    Dato.
    Bygherres underskrift.
    Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.
    De forventede affaldsmængder og -typer.
    Den forventede behandling, anvendelse eller forventede modtager af affaldet.

Til anmeldelse kan du anvende selvbetjeningsløsningen i den grønne boks til højre.

Husk at nedrivning af en bygning først kræver tilladelse fra byggemyndigheden. Inden du påbegynder arbejdet med nedrivning eller renovering skal der muligvis laves en screening for PCB af bygningen, bygningsdelen eller anlægget.