Konklusion

Opfølgning på og evaluering af kampagnen følger i efteråret/vinteren 2018.