Konklusion

Alle virksomheder, som er med i den kommunale tømningsordning, har i efteråret 2018 modtaget informationsmateriale om årlig kontroltømning og om vigtigheden af, at olieudskillere bliver tømt og efterset jævnligt.

Vi har fået flere tilbagemeldinger med interesse for tiltaget, og med faktuelle oplysninger, som vi har ajourført vores viden om aktive virksomheder tilmeldt tømningsordningen ud fra.

I december 2018 er olieudskillere og sandfang, der skal have årlig kontroltømning, blevet udpeget overfor ARGO/SMOKA, som varetager den kommunale tømningsordning.