Konklusion

Miljøforholdene på 4 tankstationer er blevet gennemgået i løbet af foråret 2017. Det generelle billede er, at driftspersonalet på tankstationerne har styr på egenkontrollen og får udført de nødvendige inspektioner og tæthedsprøvninger af tanke og rørføringer.

Der har været to indskærpelser om nødvendig kontrol af benzindampe og to tankstationer har fået besked om, at belægningen på salgspladsen skal forbedres for at undgå forureninger.