Tilsynskampagne 2017

I årets tilsynskampagne på virksomhedsområdet vil vi ligesom i 2016 sætte fokus på jord- og grundvandsbeskyttelsen ved at føre tilsyn med tankstationer.

Tilsynskampagne på tankstationer

Ifølge tilsynsbekendtgørelsen skal landets kommuner hvert år gennemføre 2 tilsynskampagner. Kampagnerne skal vedrøre miljøforhold på landbrug og virksomheder.

I 2016 havde vi på virksomhedsområdet fokus på, om tankstationer lever op til de gældende miljøkrav. Halvdelen af de tankstationer som ligger i Lejre Kommune fik et besøg. Læs mere om kampagnen i 2016 i Læs mere boksen til højre.

I 2017 har vi igen fokus på grundvandsbeskyttelsen i Lejre Kommune, da vi vil føre tilsyn med de tankstationer, som vi ikke besøgte i 2016. På tilsynet vil vi specielt kigge på virksomhedens egenkontrol af olietanke, olieudskiller, belægninger mv.

 

Mål for tilsynskampagnen

Målet med kampagnen er at sikre, at kommunens tankstationer lever op til kravene i benzinstationsbekendtgørelsen og til kravene om inspektion og tæthedsprøvning af olietanke og rørføringer, jf. olietankbekendtgørelsen. Regelmæssig inspektion og tæthedskontrol reducerer risikoen for forurening af jord og grundvand.

Hvornår?

Kampagnen bliver gennemført i løbet af årets første 6 måneder. Den enkelte virksomhedsejer vil forinden blive orienteret om kommunens besøg.

Hvad sker der hvis lovgivningen ikke overholdes?

Hvis det konstateres, at reglerne i olietanksbekendtgørelsen eller benzinstationsbekendtgørelsen ikke efterleves, vil virksomheden få en indskærpelse om at lovliggøre forholdet. En indskærpelse vil som regel blive fulgt op af et nyt tilsyn.

Lovgrundlag

  • Tilsynsbekendtgørelse: Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Bek. Nr. 1519 af 7. december 2016.
  • Brugerbetalingsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bek. Nr. 1518 af 7. december 2016.
  • Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016.
  • Olietanksbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Bek. nr. 1611 af 10. december 2015.
  • Benzinstationsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg. Bek. nr. 555 af 9. juni 2001.

Konklusion

Miljøforholdene på 4 tankstationer er blevet gennemgået i løbet af foråret 2017. Det generelle billede er, at driftspersonalet på tankstationerne har styr på egenkontrollen og får udført de nødvendige inspektioner og tæthedsprøvninger af tanke og rørføringer.

Der har været to indskærpelser om nødvendig kontrol af benzindampe og to tankstationer har fået besked om, at belægningen på salgspladsen skal forbedres for at undgå forureninger.