Tilsynskampagne 2015

Lejre Kommune har i 2015 valgt at sætte fokus på korrekt opbevaring af olier og kemikalier i området omkring Vintapperbuen, 4070 Kirke Hyllinge

Baggrund for tilsynskampagnen

Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen indeholder krav om, at kommunerne skal gennemføre to tilsynskampagner om året. Kampagnerne skal vedrøre virksomheds- eller landbrugsområdet. Eksempler på kampagner kan f.eks. være tilsyn med flydelag, markstakke, olieudskillere eller vilkår om egenkontrol.

I Natur & Miljø, Lejre Kommune, har vi i 2015 i den første kampagne valgt at have fokus på korrekt opbevaring af olier og kemikalier i området omkring Vintapperbuen, 4070 Kirke Hyllinge.

Baggrunden for kampagnen er, at kommunen på tilsyn på virksomhederne ofte oplever, at mange virksomheder har et begrænset kendskab til hvordan olier og kemikalier skal opbevares korrekt.

Lejre Kommune har udarbejdet et forskrift for opbevaring af miljøfarlige stoffer. Du finder forskriften i dokumentboksen til højre.

Mål for tilsynskampagnen

Målet med kampagnen er, at sikre et bedre kendskab til hvordan olier og kemikalier skal opbevares på den enkelte virksomhed. Korrekt opbevaring af olier og kemikalier mindsker risikoen for forurening af jord og grundvand.

Hvornår?

Kampagnen vil blive gennemført i uge 19. Den enkelte virksomhedsejer vil forinden blive orienteret om kommunens besøg i denne uge.

Hvad sker der hvis lovgivningen ikke overholdes?

Konstateres det, at reglerne for opbevaring af olier og kemikalier ikke efterleves, vil virksomheden få en indskærpelse om at lovliggøre opbevaringen. En indskærpelse vil som regel blive fulgt op af et opfølgende tilsyn.

Resultat af tilsynskampagnen

Alle virksomheder omfattet af tilsynskampagnen overholdt de gældende regler for opbevaring af olier og kemikalier. De besøgte virksomheder har derved en god forståelse for, hvordan olier og kemikalier skal opbevares.

Målet for kampagnen vurderes at være opfyldt.