Varslede og uvarslede tilsyn

Uvarslede miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug
Vi laver uanmeldte (uvarslede) miljøtilsyn på tilfældigt udvalgte virksomheder og husdyrbrug. Ca. 5-10 % af de årlige miljøtilsyn vil blive udført som uvarslede. Virksomheder og landbrug vil derfor fortsat opleve, at vi langt de fleste gange vil varsle vores besøg.

Hvilke virksomheder og husdyrbrug kan forvente et uvarslet miljøtilsyn?
Alle virksomheder og husdyrbrug, som vi fører miljøtilsyn med, kan før eller siden forvente, at vi kommer på et uvarslet miljøtilsyn.
Som nævnt vil langt størstedelen af de årlige miljøtilsyn dog blive varslet minimum 14 dage før tilsynet.

Baggrund for at føre uvarslede tilsyn
Udvalget for Teknik & Miljø godkendte den 15. april 2015 at Center for Teknik & Miljø fra januar 2016 kan lave uvarslede miljøtilsyn for tilsynspligtige virksomheder og husdyrbrug.
Der er flere grunde til at vi både fører varslede og uvarslede tilsyn. Uvarslede tilsyn vil blandt andet give os mulighed for at opleve dagligdagen på virksomheden eller husdyrbrug.

Hvad er dine rettigheder?
På et uvarslet miljøtilsyn vil vi altid medbringe en underretningsskrivelse, som orienterer virksomheden eller husdyrbruget om deres rettigheder.