Varslede og uvarslede tilsyn

Ny praksis i Lejre Kommune: Uvarslede miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug

Center for Byg & Miljø er fra januar 2016 begyndt at lave uanmeldte (uvarslede) miljøtilsyn på tilfældigt udvalgte virksomheder og husdyrbrug.

Over de kommende år vil 5-10 % af de årlige miljøtilsyn blive udført som uvarslede. Virksomheder og landbrug vil derfor fortsat opleve, at vi langt de fleste gange også fremover vil varsle vores besøg.

Hvilke virksomheder og husdyrbrug kan forvente et uvarslet miljøtilsyn?

Alle virksomheder og husdyrbrug, som vi fører miljøtilsyn med, kan før eller siden forvente, at vi kommer på et uvarslet miljøtilsyn.

Som nævnt vil langt størstedelen af de årlige miljøtilsyn dog fortsat blive varslet minimum 14 dage før tilsynet - dette er præcis, som det plejer at være.

Baggrund for den nye praksis

Udvalget for Teknik & Miljø godkendte den 15. april 2015 at Center for Byg & Miljø fra januar 2016 kan lave uvarslede miljøtilsyn for tilsynspligtige virksomheder og husdyrbrug.

Der er flere grunde til at vi fremover både fører varslede og uvarslede tilsyn. Uvarslede tilsyn vil blandt andet give os mulighed for at opleve dagligdagen på virksomheden eller husdyrbrug.

Hvad er dine rettigheder?

På et uvarslet miljøtilsyn vil vi altid medbringe en underretningsskrivelse, som orienterer virksomheden eller husdyrbruget om deres rettigheder.