Konklusion

Vi besøgte 14 ejendomme, alle med hestehold. Ud af de 14 udførte tilsyn var der 10 ejendomme som brugte møddingsplads eller gødningscontainer, heraf var 8 ikke overdækket. 4 havde ingen opbevaring af gødning.

Der manglede således overdækning på 8 ud af 10 ejendomme svarende til 80 %. Det vil sige, at der er mange af de besøgte ejendomme, der ikke overholdt kravene ved brug af møddingsplads/container og dermed skete der ikke en mindsket ammoniakfordampning og mindre flue- og lugtgener.

Informationen på hjemmesiden skulle formidle reglerne og den miljømæssige effekt. Vi har ikke fået nogen tilbagemeldinger på informationen på hjemmesiden. En gentagelse af kampagnen samt arbejde videre med information kan være et skridt til at nå målopfyldelsen.