Tilsynskampagne 2016

Lejre Kommune har valgt at sætte fokus på landbrugets oplag og sortering af affald.

Medarbejdere fra Natur & Miljø og Affald & Genbrug besøger en række husdyrbrug i hele Lejre Kommune i september og oktober. Det sker som led i en kampagne om sortering af affald.

Baggrund for tilsynskampagnen

I forbindelse med basistilsyn på landbrugsejendomme oplever Lejre Kommune, at de fleste landbrug har godt styr på miljøforholdene, mens affaldsområdet generelt er et af de områder, hvor der er muligheder for forbedringer.

Mål for tilsynskampagnen

Målet med kampagnen er, igennem oplysning og dialog at formidle vigtigheden af at overholde lovgivningens regler. Det overordnede miljømæssige mål er, at øge genanvendelsen af affald og sikre korrekt opbevaring af farligt affald.

Hvornår finder tilsynskampagnen sted?

I september og oktober 2016 vil Lejre Kommune føre tilsyn med 6 – 10 tilfældigt udtagne landbrugsejendomme.

Hvordan vil tilsynene forgå?

Besøgene er kortvarige tilsyn – en gåtur rundt om bygningerne og et kig i beholdere, containere m.m. Tilsynene varsles ikke, for at få et billede af landbrugenes normale drift.
Tilsynene vil blive gennemført, selvom der ikke er nogle at træffe på ejendommen.
Hvis vi, under tilsynet finder ting, der skal forbedres, udfylder vi på stedet et skema, der bliver udleveret eller lagt i postkassen. Herefter kan vi vælge at komme på et opfølgende besøg for at se, at landbruget har forbedret forholdet.

Konklusion

Målet med kampagnen var, igennem oplysning og dialog at formidle vigtigheden af at overholde lovgivningens regler. Det overordnede miljømæssige mål er at øge genanvendelsen af affald, og sikre korrekt opbevaring af farligt affald.


Vurdering af målopfyldelse: Vi havde en god dialog på landbrugene og vi oplevede, at flere var interesserede i og havde vilje til at sortere affaldet endnu mere.

Vi oplevede også, at ideer fra sortering fra den ene landmand blev taget godt imod, når vi videregav ideen til andre landbrugere.

Vi synes, at vi nåede målet med kampagnen. Vi fik sat fokus på sortering og genanvendelse hos de besøgte landbrug og vi havde en opfattelse af, at landbrugerne efter vores besøg selv vil gå yderligere i gang med at sortere i flere fraktioner.