Tidsforbrug

I timeforbruget indgår både tid anvendt på selve virksomheden/landbruget, og tid anvendt til forberedelse, opfølgning, rapportskrivning, udarbejdelse af miljøgodkendelser m.v.

I tilfælde, hvor der er behov for konsulentbistand, f.eks. i form af analyser og målinger på den enkelte virksomhed/landbrug eller til udarbejdelse af udkast til miljøgodkendelse, skal virksomheden/landbruget betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms. For opgaver vedr. udarbejdelse af miljøgodkendelse af husdyrbrug, må der maksimalt opkræves 80 % af det registrerede beløb.

Kommunen har ingen muligheder for at fravige reglerne, og der kan ikke ankes over brugerbetalingen.