Takster for tilsyn og miljøgodkendelse

Taksten pristalsreguleres årligt af Miljøstyrelsen. Brugerbetalingen er fritaget for moms.

Timesatser på brugerbetaling for godkendelser og tilsyn:

2018: kr. 322,49

2017: kr. 318,04

2016: kr. 311,80

2015: kr. 308,70