Sådan kommer du i gang

Gå efter guldet

Med klimastrategien i hånden er det bare at sætte tid af i kalenderen og gå i gang. Her er hjælp til nogle af de typiske tiltag:

Generelle værktøjer til erhverv

På siden ansvarlige indkøb kan du hente viden, råd og inspiration til jeres indsats for at efterspørge produkter og tjenesteydelser, der belaster miljøet mindst muligt.

Guides og værktøj til små og mellemstore virksomheder

Teknologiogudvikling.dk er en del af elselskabernes kampagne, der er målrettet små og mellemstore virksomheder inden for henholdsvis erhverv, det offentlige og landbruget. Her kan du finde gode råd om besparelser på el, vand, varme og gas. Rådene er tilpasset, så de er enkle og lette at implementere.

Værktøjer specielt til landbrug

Dansk Landbrugsrådgivning har lavet en energiside, som fungerer som portal for emner som energiafgrøder, biogas, forbrændingsmuligheder og alternativ energi samt mulige besparelser, når der påtænkes nye investeringer i f.eks. opvarmning, transport, foderblanding og ventilation.
Se mere på Landbrugsinfo her.