Hvad kan din virksomhed gøre?

Sæt fokus på energiforbrug og bundlinje

Virksomheder der laver et klimaregnskab får et godt udgangspunkt for at spare energi - og penge!

Et klimaregnskab viser den samlede produktion af klimagasser målt i tons og giver overblik over, hvor virksomheden har et væsentligt energiforbrug. Klimaregnskabet danner også grundlag for virksomhedens videre arbejde med at spare CO2 og dermed forbedre bundlinjen. Brug www.klimakompasset.dk til at beregne CO2-udledningen og læs her om klimaregnskabet.

Fokusér indsatsen med en klimastrategi

Ved at udarbejde en klimastrategi kan en virksomhed sætte fokus på de områder, hvor der ifølge virksomhedens klimaregnskab er noget at komme efter. En strategi kan fx handle om at effektivisere virksomhedens transport, medarbejdernes rejser, varme- og elforbrug mv. Find hjælp til klimastrategien på www.klimakompasset.dk.

Sådan kommer du i gang

Gå efter guldet

Med klimastrategien i hånden er det bare at sætte tid af i kalenderen og gå i gang. Her er hjælp til nogle af de typiske tiltag:

Generelle værktøjer til erhverv

På siden ansvarlige indkøb kan du hente viden, råd og inspiration til jeres indsats for at efterspørge produkter og tjenesteydelser, der belaster miljøet mindst muligt.

Guides og værktøj til små og mellemstore virksomheder

Teknologiogudvikling.dk er en del af elselskabernes kampagne, der er målrettet små og mellemstore virksomheder inden for henholdsvis erhverv, det offentlige og landbruget. Her kan du finde gode råd om besparelser på el, vand, varme og gas. Rådene er tilpasset, så de er enkle og lette at implementere.

Værktøjer specielt til landbrug

Dansk Landbrugsrådgivning har lavet en energiside, som fungerer som portal for emner som energiafgrøder, biogas, forbrændingsmuligheder og alternativ energi samt mulige besparelser, når der påtænkes nye investeringer i f.eks. opvarmning, transport, foderblanding og ventilation.
Se mere på Landbrugsinfo her.