Friluftsreklamer i det åbne landskab

Vil du sætte et skilt op ved din forretning eller ejendom, har det betydning, om dit skilt skal stå ude i det åbne land, i bymæssig bebyggelse eller i et erhvervsområde.

I det åbne land gælder naturbeskyttelseslovens § 21 og en bekendtgørelse om skilte i det åbne land. Den kan ses til højre på denne side. Bestemmelsen friholder generelt det åbne land for reklameskilte. Danmark har haft denne bestemmelse siden 1937.

Hvad der "det åbne land"?

Det åbne land er alt det, der ikke er bymæssig bebyggelse eller planlagt erhvervsområde. Der er altså tale om en vurdering, og det er et spørgsmål om oplevelsen af omgivelserne. Det er uden betydning, om der er tale om landzone eller byzone.

Erhvervsvirksomhed i det åbne land

Man kan have et skilt i umiddelbar tilknytning til ejendommen, når det ikke er dominerende og ikke er synligt over store afstande. Skiltet er f.eks. dominerende, når det tiltrækker sig hele opmærksomheden, når det kommer ind i den kørendes eller gåendes synsfelt. Man skal ikke distraheres af skiltet, men se det, når man kommer derhen.

Ofte høres argumentet - 'man kan jo ikke finde os'. Jo. Selv et lille skilt ses netop tydeligt derude, hvor der ikke er en hel masse andre skilte. Man kan ikke se nøjagtig, hvad der står på det, før man kommer derhen, men det gælder jo også for mange virksomheder i byerne.

Mindre oplysningsskilte

Mindre oplysningsskilte er skilte, som ikke er egentlige virksomhedsreklamer. Det kan f.eks. være 'Bed & Breakfast', 'gulerødder sælges', 'juletræssalg' eller lignende oplysninger. Du kan læse alt om størrelse, form, placering og højde mm. i bekendtgørelse om skilte i det åbne land.

Kontakt Kommunen

Kontakt evt. kommunen med din skilteplan, før du køber dyre skilte, som måske vurderes som ulovlige.

Tips!

Send et kort og en kørevejledning fra krak med til dine kunder. Den kan være trykt på dit brevpapir eller i den reklamefolder, du sender ud. Den kan også ligge på din virksomheds hjemmeside.

GPS-tiderne er kommet

Mange, især chauffører, har gps i deres biler. De kører ikke efter skilte, før de er lige udenfor virksomheden. Nye tider - nye muligheder.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk