Fakta om lugt

Lugtudbredelse er afhængigt af vind og vejrforhold. Man har ved brug af testpersoner forsøgt at undersøge lugtudbredelsen fra forskellige staldtyper. Det har ikke været muligt at påvise en klar samme mellem vindhastighed og udbredelse, men de største udbredelser er dog fundet på dage med høj vindhastighed. Ligeledes er det vurderet, at luftfugtigheden har en betydning for lugtudbredelsen. Høj luftfugtighed resulterer i mindre areal af udbredelsen og lavere maksimalt afstande, hvorfra lugten kunne registreres.

Det er ikke ingen anerkendte metoder til at bestemme lugtkoncentrationen på et givent sted. De anerkendte metoder til bestemmelse af lugtafgivelse er, at man udtager luftprøver, som fortyndes og vurderes af et lugtpanel. Herefter vurderes en konkret lugtbelastning på et pågældende sted ud fra statistiske og meteorologiske spredningsmodeller.