Hvad sker der, hvis lovgivningen ikke overholdes?

Konstateres det, at reglerne for overdækning af markstakke ikke er overholdt, vil landbrugeren få en indskærpelse om at lovliggøre forholdene. Såfremt forholdene herefter ikke lovliggøres, vil Lejre Kommune vurdere, om der er grundlag for en politianmeldelse.