Kontakt

Ansvarlig leder for Dronten Lejre BørneKultur
Sonja Eliassen
Soel@lejre.dk
Tlf. 21 18 56 44

Koordinator for Dronten - Lejre Børnekultur
Charlotte Vigsnæs
Chtv@lejre.dk
Tlf. 20 56 30 04

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk