Dronten - Lejre Børnekultur

Alle kulturforløb i Dronten er udviklet, så de understøtter folkeskolens Fælles mål og dagtilbuddenes Pædagogiske Læreplan og har som gennemgående læringstema: kreativiteten. 

Børn og unge i Lejre Kommunes dagtilbud og folkeskoler skal med Dronten opleve at være kunstnerisk skabende. Den skabende proces er omdrejningspunktet i alle kulturforløb. Når man får besøg af Dronten, skal man ikke bare se, men selv have fingrene helt ned i kunsten. 

Kulturforløbene understøtter på denne måde både det tværgående fokus på kreativiteten og det faglige fokus indenfor de enkelte fag.

Visionen for Dronten 

”Børn og unge skal gennem involverende møder med kunst og kultur have mulighed for at være kreative og udfolde deres kreativitet på måder, som skaber værdi nu og her og senere i livet”.

Visionen udsprang i foråret 2016 af et stort ønske fra både Udvalget for Børn og Ungdom og Udvalget for Kultur og Fritid om at samarbejde om en fælles børne-kulturel indsats til børn og unge i Lejre.

En vision der nu er realiseret med Dronten, der sætter kreativiteten i fokus i dagtilbud og folkeskoler i Lejre Kommune.

Kreativitet 
I Dronten forstås kreativiteten som evnen til at se og skabe nye ideer og muligheder. Evnen til at bruge al den viden, alle de erfaringer og personlige ressourcer man har på nye og anderledes måder. En evne, der er med til at forme ens personlige forestillinger om verden og sig selv.

Kreativitet kan stimuleres og trænes, når man får mulighed for trygt at eksperimentere, improvisere, fejle og afprøve de vildeste ideer! 

Derfor skal alle kulturforløbene opfylde følgende mål:

  • stimulere barnets kreativitet
  • give barnet erfaringer med at være kreativ skabende
  • vise barnet, hvordan arbejdet med kunst og kultur kan bruges til at skabe nye sammenhænge og nye muligheder.

 Læs mere om kreativitet i folkeskolen her pkt. 4.2