Dronten er:

  • 13 forskellige kunst- og kulturforløb
  • 3 kulturforløb i dagtilbuddene og 10 kulturforløb i folkeskolerne. 
  • Undervisning med en kunstner eller kulturformidler, der foregår over en eller flere dage.

Kreativiteten er i fokus, når Dronten kommer på besøg.

Børn og unge i Lejre Kommunes dagtilbud og folkeskoler skal opleve at være kunstnerisk skabende. Derfor er den skabende proces omdrejningspunktet i alle kulturforløbene.
Børnene skal ikke bare se og opleve, men selv have fingrene helt ned i kunsten. 

Alle kulturforløb understøtter på denne måde både et tværgående fokus på kreativiteten og et fagligt fokus indenfor de enkelte fag.

Visionen for Dronten 

”Børn og unge skal gennem involverende møder med kunst og kultur have mulighed for at være kreative og udfolde deres kreativitet på måder, som skaber værdi nu og her og senere i livet”.

Visionen udsprang i foråret 2016 af et stort ønske fra både Udvalget for Børn og Ungdom og Udvalget for Kultur og Fritid om at samarbejde om en fælles børne-kulturel indsats til børn og unge i Lejre.

En vision der blev realiseret med Dronten, som giver børn og unge oplevelser og  møder med kunst og kultur. 

Kreativitet 

Kreativiteten er evnen til både at se og skabe ideer og muligheder. 
Evnen til at kombinere viden, erfaringer og personlige ressourcer fra forskellige områder på nye måder.
Kreativitet er også evnen til at skabe og revidere personlige forestillinger, eksperimentere og improvisere for at løse problemer og udfordringer.

Kreativiteten kan udvikles og trænes, når man får mulighed for trygt at eksperimentere, improvisere, fejle og afprøve de vildeste ideer! 

Derfor skal alle kulturforløbene opfylde følgende mål:

  • stimulere barnets kreativitet
  • give barnet erfaringer med og redskaber til at være kreativ
  • vise barnet, hvordan arbejdet med kunst og kultur kan bruges til at skabe nye sammenhænge og nye muligheder også i andre læringssammenhænge.