Børnehaver 3-4 årige - Kunst- Hop

Rytmik, ord og drama blander sig, når alle 3- 4 årige skal lave kunst-hop. Kunsthoppene er bundet sammen af dukketeaterforestillingen "Frederik", som børnene i forbindelse med deres rytmikforløb.

Klik her og se hvornår børnehaven skal have rytmik og se teaterforestilling

 ”Frederik” er en musikalsk solo dukkeforestilling, med dukkespiller Astrid Kjær Jensen.
Forestillingen bygger på Leo Lionnis børnebog fra 1967 af samme navn, som handler om musen Frederik, der ikke tager del i efterårets forrådsindsamling.
I stedet sidder han drømmende og kigger ud over markerne. De andre mus forstår ikke, hvorfor han ikke deltager, men da vinteren kommer, og musene har spist al
forråddet op, optræder Frederik for de andre med hvad, han har indsamlet. Fortællinger om farver om sol og dufte får musene igennem den sidste strenge del af vinteren.
Med musik, dukker og skyggespil fortælles historien om værdien i at bidrage med noget forskelligt, at vi ikke kan det samme, men at vi sammen kan meget mere.

I ugerne op til eller efter teaterforestillingen arbejder alle børnehaver seks gange med rytmik sammen med rytmiklærere fra Lejre Musikskole. Men ord og bøger skal der også til, så derfor kommer biblioteket også ud i alle børnehaver på et forbesøg, hvor børnene gennem leg med ord og historier arbejder sig ind i Frederiks verden. Her får børnene også en flot invitation til teaterforestillingen og billetter. Forbesøgene aftales i efteråret 2020. 

Hvert enkelt kulturforløb i Dronten er udviklet, så det understøtter læringsmål inden for et eller flere områder. Kunst- hop understøtter alle 6 pædagogiske læreplanstemaer:

Alsidig personlig udvikling
Social udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Kultur, æstetik og fællesskab