8. Klasse - Spoken word

Spoken Word handler om at være kreativ med ord - skrive rap og beatpoesi sammen med alle de andre 8. klasser i Lejre, og stolt fremsige sin tekst til den afsluttende oplæsningsseance i Hvalsø Kulturhus.

Uge 44 går det løs i skoleåret 20/21 Uge 44 går det løs i skoleåret 20/21

Klik her og se, hvor og hvornår klassen skal have aktiviteter i uge 44

Klik her og se læringsmaterialet til Spoken Word

Spoken Word er et kulturforløb, hvor alle 8. klasser fire dage i træk arbejder med rap og beatpoesi sammen med beatpoet Claus Høxbroe og rapper Stik Op Jakob.
Ugen begynder med en fælles kunstoplevelse, hvor Stik Op Jakob og Claus Høxbroe optræder med deres lyrikshow. Herefter deltager klasserne på skift i to kreative skriveworkshop, hvor Jakob og Claus arbejder kreativt med at udfolde elevernes eget skriftsprog og hjælper dem med at skabe deres egne personlige tekster.
Tekster der tager udgangspunkt i de unges hverdagssprog og blandes med det lyriske sprog.  

Eleverne producerer med afsæt i lyrikshowet og de kreative skriveworkshop i løbet af ugen deres eget digt eller raptekst.
Ugen afsluttes med et brag af en oplæsningsseance i Hvalsø Kulturhus, hvor eleverne læser deres tekster op for hinanden.

Spoken Word forløbet er udviklet i samarbejde med Lejre Bibliotek og Arkiv, som lægger hus til og deltager med understøttende kreative aktiviteter i løbet af ugen. 
Som noget nyt i år, er der i løbet af ugen arrangeret en times arbejde med professionel skuespiller og fortæller, som vil give eleverne teknikker og redskaber til, hvordan de kan gøre deres oplæsning levende og nærværende. Og ikke mindst give dem mod og lyst til at optræde for hinanden.   
Der er også lavet videoinstruktioner til, hvordan man på skolen kan arbejde med elevernes oplæsning og optræden på en scene.

 

Læringsmål
Hvert enkelt kulturforløb er udviklet, så de understøtter læringsmål indenfor et eller flere fag.
Spoken Word er udviklet til dansk i 8.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • Kan skrive kreativt og struktureret med udgangspunkt i egne oplevelser og iagttagelser.
  • Kan bruge hverdagssprog og lyrisk sprog kritisk og bevidst i egen tekstproduktion.
  • bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel.

Læringsmålene er udledt af forenklede fælles mål efter 9. klasse for faget dansk.
Se faktaboks med link.