6. Klasse - Regnen kommer!

Design og Arkitektur. I Designforløbet ”Regnen Kommer” skal der tænkes kreativt og opfindsomt, og først og fremmest samarbejdes, når designopgaven er at bygge en attraktiv og bæredygtig by i et digitalt univers i Minecraft.

Regnen kommer er et undervisningsforløb som Dansk Arkitektur Center står for, og som indeholder et tre timers undervisningsbesøg i nye, lækre formidlingslokaler i Dansk Arkitektur Centers nye bygning BLOX i København.

Eleverne får i undervisningsforløbet lov til at fungere som byplanlæggere og skabere af deres helt egen digitale bæredygtige by – Blokby - i Minecraft. Eleverne kommer til at arbejde med regnvandshåndtering og grønne løsninger, og skal samtidig sørge for, at Blokby bliver et attraktivt og dejligt sted at leve og bo.

Der skal tænkes kreativt og løsningsorienteret, når ideer skal udvikles, skitser skal tegnes og byen bygges digitalt.

6. klasserne vil i designforløbet blive afprøvet på deres kreative evner og trænet i at samarbejde om et fælles projekt – en fælles problemløsning. De vil opnå større forståelse for vor tids klimaudfordringer og blive rustet til at håndtere den aktuelle klimaudfordring, vi alle står overfor lige nu og her, og i fremtiden.
Forløbet består ud over arbejdsdagen på BLOX også af et før- og efterarbejde, som foregår sammen med egen lærer på skolen. Her er der mulighed for at arbejde med bæredygtighed, klimaudfordringer og arkitektur med afsæt i virkelige problemstillinger i lokalområdet. 

klik her og se hvornår forløbene på BLOX kommer til at foregå

"Regnen kommer" er udviklet, så det understøtter forenklede fælles mål inden for fagene geografi og håndværk & design.