5. Klasse - Fortælling

Fortælling handler om at turde forme og performe en fortælling - dele fortællinger med sine klassekammerater, og i fællesskab skabe helt nye fortællinger.

Skuespillere Jesper la Cour, Troels Kirk Ejsing, Mikkel Trier Rygaard og Helene Egelund, vil med udgangspunkt i deres egen fortællekunst og storyplaymodel, udviklet af Jesper La Cour og Det fortællende Teater, give 5. klasserne redskaber til at bruge krop og stemme, når de fortæller for andre.

Inden det egentlige fortællearbejde med skuespilerne går i gang, skal eleverne se og opleve Det Fortællende Teaters egen prisbelønnede iscenesættelse af fortællingen om Bjowulf. En kunstnerisk oplevelse, der skal spore eleverne ind på, hvordan en fortælling kan performes, og hvordan professionelle skuespillere arbejder kropsligt og dramateknisk med fortællingens kunst. Fortællingen om Bjowulf er helt særligt i denne sammenhæng, fordi det henfører Skjoldungerne til Lejre og på denne måde lægger fortælleforløbet også op til at arbejde med lokale fortællinger.

Alle har et ar! Eleverne skal skabe deres egen fortælling ved at tage udgangspunkt i egne oplevelser med et konkret ar et sted på kroppen. Herefter skal de sætte deres fortælling sammen med 3 andres og på denne måde skabe en helt ny fortælling i fællesskab. 

I takt med at gruppens fortælling tager mere og mere form, øver gruppen, hvordan de vil performe fortællingen, og der vil være mulighed for at optræde for andre elever på skolen. Fortælleforløbet strækker sig i alt over tre dage. 

Klik her for at se hvor og hvornår fortælleforløbet foregår i skoleåret 19/20

Hvert enkelt kulturforløb i Dronten er udviklet, så de understøtter læringsmål inden for et eller flere fag. Fortælleforløbet er udviklet til dansk i 5.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • får viden om fortællingers grundlæggende betydning i forhold til ens personlige, lokale og nationale forståelse af sig selv.
  • får erfaringer med at forme og performe sin egen personlige fortælling.
  • får erfaringer med at skabe fortællinger i fælleskab med andre.
  • får udvidet sit ordforråd ved at arbejde performativt med sproget.
  • får viden om Skjoldunger-fortællingerne, som stammer fra Lejre.

Klik her og se læringsmaterialet til fortælleforløbet

 Tak til Statens Kunstfond for huskunstnerstøtte til fortælleforløbet i 2019.