3. Klasse - Trut og trommer

Musikforløbet ”Trut og Trommer” handler om at skabe musik sammen; trutte i trompeten, slå på trommer og finde ud af, at man sagtens kan lave musik, selvom om man aldrig har spillet en tone på et instrument som trompeten.

I musikforløbet kommer trompetist Lene Wændelin og trommeslager Jesper Rasch fra Lejre Musikskole ud til alle 3. klasser i tre gange to musiklektioner. De to musikere vil med udgangspunkt i deres eget instrument give eleverne redskaber til at spille og improvisere på et instrument, de måske aldrig har haft i hænderne.
På bare seks lektioner vil Lene og Jesper få eleverne til at spille enkle toner på trompeten og simple rytmer på trommerne, og sammen med eleverne komponerer klassens eget musikstykke.
Lejre Musikskole sørger for, at der er trompeter at spille på.

Klik her og se hvor og hvornår klassen skal trutte og tromme

Hvert enkelt kulturforløb i Dronten er udviklet, så det understøtter læringsmål inden for et eller flere fag.
Jesper og Lene vil med musikforløbet gerne styrke elevernes kreativitet inden for musikfaget og har som læringsmål, at eleverne:

  • lærer grundlæggende blæseteknik på messinginstrument.
  • lærer at dirigere ud fra grundlæggende elementer i ”SOUNDPAINTING”.
  • lærer at skabe og sammensætte rytmer.
  • får konkrete redskaber til selv at komponere simple musikstykker med ganske få virkemidler indenfor rytme og klang.
  • eksperimentere med at omsætte et billede til musik.

Ovenstående læringsmål er udledt af forenklede fællesmål efter 4. klasse for faget musik.

Klik her og se læringsmaterialet til musikforløbet