2. Kl. - KIND MOD KIND

Billedkunstforløbet ”KIND MOD KIND” handler om at få fingrene helt ned i kunsten, snuse til ægte kunstværker på Sorø Kunstmuseum og selv være med til at skabe unikke kunstværker.

 Klik her og se hvornår, klassen skal arbejde med Astrid i efteråret 2020

 Klik her og se læringsmaterialet til billedkunstforløbet

Alle 2. klasser arbejder i billedkunstforløbet to dage med billedkunstner Astrid Randrup.

Første dag foregår på Sorø Kunstmuseum, hvor eleverne gennem kreative og kropslige øvelser i et rum fyldt med religiøse ikoner, bliver ført ind i den kunstneriske proces. Besøget på Sorø Kunstmuseum indeholder også en guidet tour gennem kunstmuseets andre samlinger. En introduktion i at gå på kunstmuseum og opleve et sted, hvor sanser vækkes, og man overraskes på nye og anderledes måder.

Tilbage på skolen arbejder Astrid en hel skoledag med klassen, hvor der skabes et fælleskunstværk med inspiration i besøget på Sorø Kunstmuseum. Eleverne kommer til at prøve på egen krop at arbejde som en kunstner hjulpet af Astrid. Kunstværkets titel er KIND MOD KIND og bliver skabt af træstykker, farvet stof og forskellige stykker tøj. Parvis skaber eleverne hver deres form, som sammen med alle de andre elevers former bliver til en stor form - Kunstværket KIND MOD KIND.

Kunstværket udstilles et offentligt sted i Lejre Kommune, så familie og andre interesserede kan komme forbi og beundre det unikke kunstværk. Når alle 2. klasser har været igennem billedkunstforløbet bliver der holdt en stor fernisering, hvor 2.klasserne samles på tværs af skolerne, og kunstværket indvies på festlig vis som det sig hør og bør.

Ferniseringen afholdes d. 8. Dec. kl. 10.00.
Her er alle interesserede velkomne til at deltage.  

Billedkunstforløbet er i år også en del af den børnekulturelle satsning i Kulturregionen, hvor kommunerne: Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Sorø og Slagelse, er gået sammen om at udvikle en indsats a la Dronten. 

 

Hvert enkelt kulturforløb er udviklet, så de understøtter læringsmål inden for et eller flere fag.
Billedkunstforløbet er udviklet til billedkunst i 2.kl. og har som læringsmål, at eleven:

  • afprøver inspirationskilder fra en kunsthistorisk sammenhæng.
  • bruger kunsthistoriske ikoner til at forstå sig selv i en nutidig sammenhæng. 
  • får indblik i en kunstnerisk arbejdsproces, der skærper iagttagelsesevnen og giver nye handlemuligheder.
  • får forståelse for materialer og farvers betydning i et kunstnerisk udtryk. 

Ovenstående læringsmål er udledt af forenklede fælles mål  efter 2. klasse for faget Billedkunst.
Se boks til højre