2. Kl. - Helhed og detalje

Billedkunstforløbet ”Helhed og detalje” handler om at få fingrene ned i både kunsten og historien - zoome ind på detaljer i historiske genstande og figurer på Lejre Museum, og i fælleskab skabe et helt unikt kunstværk til museet.

Alle 2. klasser kommer i billedkunstforløbet til at arbejde to dage på Lejre Museum sammen med billedkunstner Astrid Randrup og en historisk formidler fra museet. Lejre Museum og Astrid er gået sammen om at lave et kunstnerisk værksted på museet, hvor der zoomes ind på detaljens betydning for at forstå helheden i både kunsten og historien. I det kunstneriske værksted på Lejre Museum kommer eleverne til at arbejde både sanseligt og kropsligt foran museets historiske genstande og figurer. Det kropslige og sanselige arbejde med de historiske gentande og figurer er elevernes inspirationskilde til udformningen af deres egen detalje i det store fælles kunstværk, som kommer til at stå ved Lejre Museum. Hver elev er med til at forme en detalje med stof, gran og jern, som sammen med alle de andre elevers detaljer samles til et stor fælleskunstværk- helheden.     

Kunstværket kommer til at stå ved Lejre Museum, så familie og andre interesserede kan beundre det helt fantastiske kunstværk. Når alle 2. klasser har været igennem billedkunstforløbet bliver der holdt et brag af en fernisering, hvor 2.klasserne samles på tværs af skolerne, og kunstværket indvies på festlig vis som det sig hør og bør. Ferniseringen afholdes d. 16. juni kl. 10.00. Alle interesserede er velkomne til at deltage.  

Billedkunstforløbet er både et historisk og et kunstnerisk kulturforløb, der vil give eleverne en oplevelse af, at fag og fagligheder godt kan blande sig med hinanden og gøre det muligt at skabe nye måder at se og forstå sig selv, og den historie man kommer af.

Klik her og se hvornår klassen skal arbejde kunstnerisk på Lejre Museum

Hvert enkelt kulturforløb er udviklet, så de understøtter læringsmål inden for et eller flere fag.
Billedkunstforløbet er udviklet til billedkunst i 2.kl. og har som læringsmål, at eleven:

  • afprøver inspirationskilder fra en historiske sammenhæng.
  • bruger historiske genstande og figurer kunstnerisk for at forstå historien og sig selv i en nutidig sammenhæng. 
  • får indblik i en kunstnerisk arbejdsproces, der skærper iagttagelsesevnen og fortolkningsmuligheder.
  • får forståelse for detaljens betydning både i kunsten og historien.

Ovenstående læringsmål er udledt af forenklede fælles mål  efter 2. klasse for faget Billedkunst.
Se boks til højre 

 Klik her og se læringsmaterialet til billedkunstforløbet