1. Klasse - Ørerne i maskinen

”Ørerne i maskinen” er historien om noder og unoder, metronomer og ekkomaskiner og ikke mindst et gryende venskab … måske endda kærlighed?

Mange tak til Statens Kunstfond for huskunstnerstøtte til teaterforløbet! Mange tak til Statens Kunstfond for huskunstnerstøtte til teaterforløbet!

Klik her og se hvornår klassen skal lave teater og musik med Sune og Marianne. 

Klik her og se læringsmaterialet til teaterforløbet skoleåret 20/21 

Om en dreng og en pige fra to forskellige verdener. Pigen går op i takt og tone, han er ligeglad, bare det swinger. Hun spiller violin, han spiller på alt inden for rækkevidde. Drengen dukker op i hendes verden som en ny lyd, hun ikke forstår. Men tonerne lokker og langsomt opstår et fælles sprog. Lyde, klange, melodier og rytmer bliver sat fri, og sammen skaber de musik, der til sidst får forvandlet rummet til en sprudlende koncertsal.

På tværs af skolerne samles alle 1. klasserne til teaterforestillingen "Ørerne i maskinen", opført af Marianne Søndergaard og Sune Skuldbøl Vraa fra Teatret st. tv. I forbindelse med teaterforestillingen, enten før eller efter, får hver klasse besøg af Sune og Marianne, som gennem dramaøvelser introducerer eleverne til at bruge drama, musik og kropssprog som udtryks- og fremstillingsform. Undervisningen foregår i klassen, hvor Sune og Marianne vil vise, hvordan man kan bruge lyde og ting fra klasselokalet musisk og kreativt til at skabe klassens egen lille hverdagsscene.

Læs mere om forestillingen: http://www.teatretsttv.dk/oererne-i-maskinen/

Hvert enkelt kulturforløb i Dronten er udviklet, så de understøtter læringsmål inden for et eller flere fag. 

Teaterforløbet er udvi til dansk i 1.kl. og har som læringsmål, at eleverne:

  • får erfaringer med at bruge hverdagslyde fokuseret og kreativt.
  • får erfaringer med at bruge kropssprog til at skabe forskellige karakterer.
  • afprøver forskellige dramatekniske virkemidler fra en teaterforestilling.
  • prøver at skabe en lille scene med en begyndelse, midte og en slutning.

Læringsmålene er udledt af forenklede fælles mål efter 2. klasse for både dansk og musik. Teaterforløbet er tværgående og opfylder både læringsmål for dansk og musik.