0. Kl. - Musik i fællesskab

Med udgangspunkt i legen vil eleverne få et solidt musikalsk fundament. Siden skoleåret 14/15 har musikskolens rytmiklærere undervist alle 0. klasser i musik og har hvert år givet alle nye skolebørn i Lejre Kommune samme musikalske fundament.

Nu er musikvisningen i 0.kl. en del af Dronten og alle børnehaveklassebørn får 2 lektioner om ugen i 34 uger. En rytmiklærer fra Lejre Musikskole underviser klassen i musik sammen med en af klassens faste lærere, og indgår på denne måde i et musikalsk fællesskab om klassen.

Inden musikundervisningen begynder mødes rytmiklærer og 0. klasses lærer til en forberedende workshop, hvor de sammen laver en årsplan for at tilpasse forløbet til den enkelte børnehaveklasses årsplan.

Det musikalske indhold i Musik i fællesskab er af rytmiklærerne udviklet sådan, at eleverne hen over et år bliver fortrolige med følgende musiske områder:

  • stemme, krop og dramatik
  • puls samt forskellen på puls og ordrytme
  • fjerdedel, ottendedele, fjerdedelspause
  • improvisation
  • solmisation med do - re - mi
  • dynamik og direktion
  • sange, sanglege og dans

Det at beskæftige sig med musik fremmer ikke bare barnets musikalitet, men også de sociale, kognitive, sproglige og motoriske kompetencer. 
"Musik i fælleskab" understøtter derfor mange færdigheds- og vidensmålene for børnehaveklassen, og er et godt supplement til at nå omkring læringsmålene i børnehaveklassen. 

Når eleverne kommer i 1. klasse, tilbyder Lejre Musikskolen rytmikundervisning. Her er det som udgangspunkt den samme rytmiklærer, der underviser holdet.
På denne måde er det muligt efter 0. klasse at lade sit barn fortsætte sin musikalske udvikling.

Klik her og se hvornår og med hvem klassen skal have Musik i Fællesskab næste år 

Klik her og se læringsmaterialet til Musik i fællesskab 

Fælles mål
Børnehaveklassen 

Kompetenceområde: Sprog
Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på.

Kompetenceområde: Kreativitet og musiske udtryk
Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama.

Kompetenceområde: Krop og bevægelse
Eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen.

Kompetenceområde: Engagement og fællesskab
Eleven kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre.

Målene efter børnehaveklasse se:
her