Besøg på plejecentre i Lejre Kommune

Retningslinjerne gælder for besøg på plejehjem og midlertidige pladser

Besøg kan aflægges både udendørs på terrasse og ved gåture samt indendørs i beboerens egen bolig. Coronavirus spreder sig som små dråber fra host eller nys eller gennem kontakt som håndtryk og kram eller via f.eks. bordplader, dørhåndtag m.m. Risiko for smitte er mindre udendørs end indendørs. Derfor er udendørs besøg at foretrække, når det er muligt.

Da beboerne i plejeboliger er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, henstiller vi til, at Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger for smitteforebyggelse følges:

 • Begræns social kontakt, og gør dine besøg korte
 • Hold 2 meters afstand under besøget
 • Vask hænder ofte, eller brug håndsprit både før, under og efter besøg
 • Host eller nys i ærmet
 • Undgå så vidt muligt fysisk kontakt som håndtryk, kindkys og kram

Hvad skal du være opmærksom på før dit besøg:

 • Du må ikke komme på besøg, hvis du har symptomer på sygdom. Dette gælder alt fra forkølelse, ondt i halsen og alment ubehag til muskelsmerter, tør hoste og feber. Du skal have været uden symptomer i 48 timer inden besøget.
 • Alle besøgende registreres i ”logbog” mhp. let adgang til smitteopsporing, hvis der udbryder smitte

 
Generelle anbefalinger ved besøg på plejecentret:  

 • Hvis der er en direkte adgang til din pårørendes bolig udefra, fx via en terrassedør, så brug gerne denne. Ellers anvend nærmeste indgangsdør i forhold til din pårørendes bolig.
 • Kontakt personalet, hvis du har brug for hjælp til at blive lukket ind. Du er velkommen til at kontakte plejecentret inden besøg for at aftale nærmere.
 • Undgå at stoppe op, hvis du går via fællesarealerne og gange til din pårørendes bolig, og undgå så vidt muligt at røre ved gelænder, vægge mv.
 • Ved indendørs besøg bedes du være opmærksom på, at I ikke kommer flere gæster, end at afstandskravet på 2 m. fortsat kan opretholdes inde i boligen.
 • Undgå så vidt muligt fysisk kontakt under besøget.
 • Bed personalet om mundbind eller visir, hvis det ikke er muligt at holde den anbefalede afstand under besøget. Mundbind og visir er til engangsbrug og skal kasseres efterfølgende.
 • Undgå så vidt muligt at skabe fælles kontaktpunkter og røre ved fx kander, fade, krus og mobiltelefoner. Medbring evt. egne genstande, som du kan tage med hjem igen.
 • Husk, at jo kortere besøget er, jo mindre er smitterisikoen.
 • Hjælp beboeren med at lufte ud jævnligt og ved afslutning af besøget.
   

Udflugt fra plejecentret:
Hvis du henter din pårørende og tager din pårørende med på en udflugt, familiebesøg eller andet ærinde udenfor plejecenteret, vil vi bede dig være opmærksom på disse anbefalinger:

 • Begræns ansigt til ansigt kontakt

 • Kontaktpunkter (f.eks. dørhåndtag) skal være rengjorte inden besøget. Det gælder også i bilen ved transport.
 • Sprit eller vask hænder ved tilbagekomst til plejeboligen og hjælp også beboeren med det.
 • Hvis du er i tvivl, så spørg personalet, der meget gerne hjælper med at planlægge besøget.

 

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte personalet, hvis du har spørgs­mål eller er bekymret for din pårørende.