Velkommen på de sociale tilbud i Lejre Kommune

Efter et langt forår med besøgsforbud på alle landets sociale tilbud er det nu igen muligt at byde pårørende, netværk og gæster indenfor. Det har vi glædet os til.

Vi skal dog stadig passe på hinanden, så beboere og medarbejdere de sociale tilbud henstiller til, at alle pårørende og besøgende følger de myndighedernes generelle retningslinjer for afstand og håndhygiejne m.v. 

Derfor gælder denne vejledning, når du besøger beboere på de sociale tilbud i Lejre Kommune:

  • Vask gerne dine hænder inden besøg, og brug sprit, der står ved indgangene.
  • Hold afstand til andre beboere og medarbejdere.
  • Besøg foregår gerne udenfor i det gode sommervejr eller i lejligheden.
  • Vi ser gerne, at pårørende og besøgende ikke tager ophold i fællesrum, fælles opholdsstuer m.v.
  • Vask og sprit hænderne, når du tager fra botilbuddet igen.

Medarbejderne tager altid en dialog med beboere i særlige risikogrupper eller som er særligt udsatte for smitte om, hvordan besøg bedst muligt sker – både i et hensyn til pårørende og beboer.

Det er derfor en god idé at fortælle, hvornår pårørende kommer på besøg, så vi alle kan være godt forberedte. Giv gerne personalet et ring. 

Oplever pårørende symptomer på Coronavirus (COVID-19) – dvs. hoste og feber – må vi kraftigt anmode om, at man ikke kommer på besøg. På den måde passer vi bedst på de mennesker, der bor og arbejder på botilbuddene.

Hvis der mod forventning opstår tilfælde med beboere eller medarbejdere, der bliver smittet med Corona, kan det blive nødvendigt igen at indføre restriktioner under besøg.