National plan for automatisk nedlukning af institutioner og tilbud ved høje smittetal

Lejre Kommune skal fremover lukke institutioner og tilbud, hvis smittetallene overstiger nogle nationalt fastlagte grænser.

I nogle tilfælde skal kommunen lukke ned overalt, i andre tilfælde gælder nedlukninger kun i et enkelt sogn. De nye regler skal hjælpe med til at slå lokale smitteudbrud ned hurtigst muligt.

Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Se kort over sogne i Lejre Kommune her

Automatiske nedlukninger

Luk alle
Åben alle

Kommunen skal lukke et sogn ned, hvis ALLE tre følgende ting sker i sognet:

• Flere end 1000 smittede pr. 100.000 indbyggere
• Flere end 20 smittetilfælde de seneste syv dage
• Mindst 3 procent af sognets testresultater er positive for Covid-19

Hvis alle tre forhold er opfyldt, lukker kommunen ned for:

• Skoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner i sognet. Det gælder både kommunale, private og selvejende tilbud.
• De udendørs og indendørs steder i sognet, hvor man kan dyrke kulturaktiviteter eller idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter. Det gælder både statslige, kommunale og private tilbud.

Kommunen skal ophæve nedlukningen af et sogn, så snart sognet i en hel uge har været under én af de tre grænseværdier. Altså når sognet enten har haft 1000 eller færre smittede pr. 100.000 indbygger hver dag i en uge, har haft 20 eller færre nye smittetilfælde på en uge, eller at færre end 3 procent af sognets testresultater er positive for Covid-19 hver dag i en uge i træk.

Hvis vi i Lejre Kommune som helhed har flere end 500 smittede pr. 100.000 indbyggere, skal vi lukke skoler, dagtilbud og idrætsfaciliteter osv. Altså som ved en sognenedlukning – nu blot gældende for hele kommunen. Desuden skal følgende lukke:

• Liberale serviceerhverv som fx frisører, massører osv.
• Serveringssteder
• Storcentre og indkøbscentre mv.
• Udvalgsvarebutikker

Når vi hver dag i en uge i træk har haft 500 eller færre smittede pr. 100.000 indbyggere, kan alt genåbne.

Hvis vi har lokale udbrud, og vi i kommunen samlet set har flere end 100 smittede pr. 100.000 indbyggere, kan kommunalbestyrelsen beslutte at lukke en enkelt institution eller tilbud. Det gælder:

• Børnehaver, vuggestuer og dagplejere
• Skoler
• SFO og klubtilbud
• Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner
• Steder, hvor man kan dyrke kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.

En sådan lokal nedlukning vil blive ophævet, når vi har under 100 smittede pr. 100.000 indbyggere i en uge i træk, eller hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der ikke er grund til at holde fast i nedlukningen.